Nederlandse kinderen weinig natuurintelligent


“Ruim 50% van alle basisschool leerlingen voelt zich niet verbonden met de natuur en heeft ook geen vaardigheden om die verbinding te maken.” Aldus De Nationale NQ test Onderzoek naar de natuurintelligentie van schoolkinderen in groep 7 en 8. Onderzoekster @AgnesvandenBerg voegde daar nog aan toe: “En dat terwijl verbinding met de natuur aantoonbaar effecten heeft op creativiteit, fysieke en mentale gezondheid,” toen ze gisteren op het IVN, Instituut voor natuureducatie congres in Amersfoort het rapport presenteerde.

Bij De Stad Uit merken we dat ook!
Zo zien we dat basisscholen minder geneigd om op naturuitjes te gaan. Debet zijn corona (nog steeds), de verlengde schooltijd (nog steeds) en een gewijzigd Lekker Fit beleid.
Welzijnsorganisaties geven aan dat kinderen minder buiten spelen, ze weten zich tegenwoordig prima alleen thuis te vermaken. De NME op veel tuinen kwakkelt al, te weinig vrijwilligers, op de Rotte is het waterpaspoort project al gestopt.
Ik spreek veel ouders en begeleiders. Dit onderzoek heeft een afgebakende leeftijdsgroep, maar geloof me als ik zeg dat als je jonge ouders zou interviewen je tot dezelfde resultaten zou komen.

Kortom: de afstand tot natuur wordt alsmaar groter, en de aandacht voor het probleem dat er hier ontstaat alsmaar minder.

l